Poprzednie mioty


MIOT Z ur. 9.10.2016,   (Mł.Ch.Pl, Ch.Pl Gentiana Lavandula x Mł.Ch.Pl Akelas Beady Eye)

MIOT Y ur. 8.10.2016,   (Ch.Pl Hortensja Dwie Tęcze x Mł. Ch. PL Famrus Truly an impressive man for Lavandula)

MIOT U ur. 13.06.2015,   (Ch.Pl Hortensja Dwie Tęcze x Mł. Ch. Pl Asterix Malenkly Voin Lavandula)

 

MIOT X  ur. 27.08.2015,  ( Fonda Jane z Łowickiego Księstwa x Fryderyk Swobodne Życie )

Miot W  ur. 18.06.2015, ( Ch.Pl Gentiana Lavndula x Mł.Ch.Pl Akelas Beady Eye )

Miot T

Miot S

Miot R

Miot P

Miot O

Miot N

Miot M

Miot L

Miot K

Miot J

Miot I

Miot H

Miot G

Miot F

Miot E

Miot D

Miot C

Miot B

Miot A